top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

סוף נובמבר, 1976

הבדיקה של הצוות של תנ"צ מינקובסקי את 10 הקבילות הראשונות לא מעלה דבר, ואז יגאל לביב מגיש קבילה שניה על 12  נושאים חדשים. כשגם בדיקתם לא העלתה דבר הגיש קבילה  שלישית, ובה 8 נושאים.  כך חוזר לביב ולקראת סיום בדיקה של כל קבילה הוא מגיש קבילות נוספות. בסה"כ 30 נושאים שונים.

 סגן -ניצב ראובן מינקובסקי
ראש צוות החקירה שהוקם לחקור את קבילות לביב נגד עופר.
קיבל את עדות גושן בשנית, מבלי שיידע שכבר ניתנה לזיגל. צוטט כמי שאינו מאמין לעדות.

יגאל לביב

אחד העיתונאים המבוזים ביותר בישראל.

שכיר חרב של מי שמסר לו את החומרים שהעביר למשטרה, כקבילות של "עיתונאי חוקר".

 סגן -ניצב ראובן מינקובסקי
ראש צוות החקירה שהוקם לחקור את קבילות לביב נגד עופר.
קיבל את עדות גושן בשנית, מבלי שיידע שכבר ניתנה לזיגל. צוטט כמי שאינו מאמין לעדות.

bottom of page