top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

17 באוקטובר, 1976

הממשלה דוחה בשבועיים את מינויו של ידלין. עופר תוקף את המשטרה ומתראיין ואומר לראשונה: "יש כאלה שבישלו את הדייסה הזאת, שהכינו אותה, אין לי ספק שהם ייתנו את הדין על כך". היה לו מידע מהימן כי יגאל לביב, עיתונאי ב"העולם הזה" הוא שהדליף את החומר. אבל כשכיר חרב של מי?

אשר ידלין
יו"ר קופת חולים. 
מינויו לכהונת נגיד בנק ישראל בוטל לאחר שנפתחה חקירה בחשדות לקבלת שוחד .
חברו הקרוב של עופר, שבגד בו.

יגאל לביב

אחד העיתונאים המבוזים ביותר בישראל.

שכיר חרב של מי שמסר לו את החומרים שהעביר למשטרה, כקבילות של "עיתונאי חוקר".

bottom of page