top of page
ofer4.jpg

אברהם עופר ראה בעשייה ציבורית את הטעם לחיים

עופר לקח חלק בהקמת קיבוץ חמדיה עם גרעין מחנות העולים, הקמת חיל הים, מועצת הלול כמו גם הקמת המשמרת הצעירה של מפאי כאשר היה מזכיר הסניף בת"א. ב 1969 נבחר לכנסת השביעית  >>>

אברהם עופר ואשר ידלין

אברהם עופר האמין בחברות

כמו בדת.

למרות שאשר ידלין היה דמות מוחצנת ושנויה במחלוקת בתנועת העבודה, ורבים הרימו גבה לנוכח הבגדים הססגוניים שלבש, סגנון הדיבור וההתנהגות הציבורית שלו, ששיקפו אורח חיים שלא היה נהוג אז בישראל,  אברהם עופר - ההיפך ממנו - קיבל אותו כשהיה   >>>

אברהם עופר האיש

אברהם עופר חי, פעל ומת בתקופה שהייתה עדיין בושה בישראל.

איש של אנשים, בעל קסם רב, יכולת שכנוע וחזון רהוט. אך גם איש של מעשים, עקשן אמביציוזי ותקיף. הוא היה אחת ההבטחות הגדולות של מפא"י ושל מחנה השלום. כולם צפו לו עתיד רב כוח בהנהגת המפלגה והמדינה. גם הוא רצה בזאת. מאד.  >>>

bottom of page