top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

15 באוקטובר, 1976

בפגישה בין ידלין, עופר ועו"ד שלמה פלד נשאל ידלין על ידי עופר ופלד, יותר מפעם אחת, אם יש משהו בחשדות שהועלו במכתבו של אהרון ברק לשר המשפטים. ידלין מכחיש הכול בתוקף. גם בתגובתו בכתב של ידלין ליועץ המשפטי לממשלה כתוב: "לא  קבלתי אף פרוטה שחוקה אחת...".

אשר ידלין
יו"ר קופת חולים. 
מינויו לכהונת נגיד בנק ישראל בוטל לאחר שנפתחה חקירה בחשדות לקבלת שוחד .
חברו הקרוב של עופר, שבגד בו.

bottom of page