top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

3 בינואר, 1977

כותרת ראשית בהארץ "חשדות נגד עופר וידלין"
כותרת משנה בידיעות "המשטרה חוקרת קניית קרקעות ע"י שיכון עובדים..."


בצהרי אותו יום אברהם עופר התאבד.

bottom of page