top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

8 בספטמבר, 1976

הממשלה ממליצה על מינויו של אשר ידלין לכהונת נגיד בנק ישראל. קצין משטרה, שנוסע ברכבו ושומע את החדשות, נזכר ששמו של האיש היה קשור לסיפור כלשהוא באילת. הוא מתחיל לחקור והחקירה מעמיקה ומתרחבת. המשטרה מביאה את החומרים נגד ידלין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה אהרון ברק, והוא מורה על פתיחת חקירה. 

אהרון ברק

היועץ המשפטי לממשלה.

האם ידע ושתק בעניין החקירה שזיגל ביצע ללא אישור? 

ייקוב הדין את ההר

אשר ידלין
יו"ר קופת חולים. 
מינויו לכהונת נגיד בנק ישראל בוטל לאחר שנפתחה חקירה בחשדות לקבלת שוחד .
חברו הקרוב של עופר, שבגד בו.

bottom of page