top of page
Zigel.jpg
ניצב בנימין זיגל

ראש צוות החקירה בפרשת ידלין. הצהיר על עצמו כלוחם בשחיתות, אבל יזם ללא אישור חקירה גם נגד עופר, שבועות לפני שתת ניצב מינקובסקי התמנה לחקור את קבילות לביב נגד עופר, ובלי ליידע איש. 

לא הצליח מעולם למצוא אשמה.

hillel.jpg
שלמה הלל

שר המשטרה.

ידידו של אברהם עופר

ofer_goshen.jpg
עו"ד חיים גושן

עסקן פוליטי בעל משרד עו"ד קטן, עדותו הפלילה את ידלין. 

ניסה בלי הצלחה להביא את עופר להתערב לטובתו.

לא עמד בלחץ החוקרים והעיד עדות שקר נגד עופר.

tsadok.jpg
חיים צדוק

שר המשפטים.

ברק.jfif
אהרון ברק

היועץ המשפטי לממשלה.

האם ידע על כך שזיגל חקר את גושן על עופר ללא רשות? אם ידע, מדוע שתק?

ייקוב הדין את ההר

minkR_edited.jpg
תנ"צ ראובן מינקובסקי

ראש צוות החקירה שהוקם לחקור את קבילות לביב נגד עופר.

קיבל את עדות גושן בשנית, מבלי שיידע שכבר ניתנה לזיגל. צוטט כמי שאינו מאמין לעדות.

YO_Laviv.jpg
יגאל לביב

עיתונאי מבוזה ולא אמין. היה, לא לראשונה, חרב להשכיר בידי מי שמסר לו את החומרים שהעביר למשטרה, כקבילות של "עיתונאי חוקר".

unknown.jpg
X

מי היה זה שהפיל את עופר? למי היה  אינטרס להפלילו?

yadlin.jfif
אשר ידלין

יו"ר קופת חולים. 
מינויו לכהונת נגיד בנק ישראל בוטל לאחר שנפתחה חקירה בחשדות לקבלת שוחד.

חברו הקרוב של עופר שבגד בו לא רק כששיקר לו על ההאשמות נגדו, אלא בכך שלא טיהר את שמו של עופר כשיכול היה, והשתמש בעופר כדי לנקות את שמו שלו.

oferS12_edited.jpg
יצחק רבין

ראש הממשלה.

האמין בחפותו של עופר לאורך כל הדרך.

ג'נטלמן אמיתי.

erlichH1.jpg
חווה ארליכמן

מאהבת של ידלין.
תיווכה בעסקאות מקרקעין שהעביר לה ידלין, ודרכה הגיעו החוקרים אליו. 

bottom of page