top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

8 באוקטובר, 1976

מודלף לתקשורת כי ידלין עומד להיחקר למחרת במטה הארצי של המשטרה ביפו. אברהם עופר מאמין שמוניטין של אדם חשוב מכל, והוא עושה כל שביכולתו שלא יצלמו את ידלין נכנס למתקן משטרה – ומצליח. ידלין נחקר רחוק מעיני הצלמים.

אשר ידלין
יו"ר קופת חולים. 
מינויו לכהונת נגיד בנק ישראל בוטל לאחר שנפתחה חקירה בחשדות לקבלת שוחד .
חברו הקרוב של עופר, שבגד בו.

bottom of page