top of page
השתלשלות האירועים
1977 -->

3 ינואר

1 ינואר

1976 -->

31 דצמבר

סוף דצמבר

10 נובמבר

22 אוקטובר

17 אוקטובר

15 אוקטובר

8 אוקטובר

8 ספטמבר

22 באוקטובר, 1976

אברהם עופר שומע מפי עו"ד גושן (אחד המעורבים במתן השוחד לידלין) שהמשטרה מוכנה לתת לגושן חסינות של עד מדינה על עבירות פרשת ידלין, אך ורק אם יעיד כי שיחד גם את עופר. גושן אומר לעופר שהוא מתקשה לעמוד בלחץ ועלול לתת עדות שקר, ומבקש שעופר יתערב  כדי להפסיק את החקירה. עופר דוחה בתוקף את הבקשה ומבקש מגושן לעזוב.

עו"ד חיים גושן

עסקן פוליטי בעל משרד עו"ד קטן, עדותו הפלילה את ידלין. 

לא עמד בלחץ החוקרים והעיד עדות שקר נגד עופר.

עו"ד חיים גושן

עסקן פוליטי בעל משרד עו"ד קטן, עדותו הפלילה את ידלין. 

לא עמד בלחץ החוקרים והעיד עדות שקר נגד עופר.

bottom of page