ועידת ההסתדרות 1969

מימין: ירוחם משל, יצחק בן-אהרן, פנחס ספיר, אברהם עופר