אברהם עופר עם בנו הבכור דן

בימיו הראשונים של קיבוץ חמדיה