סיור בשטח הגדול

כסגן ראש עיריית תל אביב יזם עופר את שיקום השטח הגדול ביפו. כאן בסיור בשטח עם גולדה מאיר