עלייה על הקרקע, חמדיה

עלייה על הקרקע בקיבוץ חמדיה במסגרת חומה ומגדל